Video: Keynote: Quantified Self als Maß aller Dinge

Dozenten: Dr. Thomas Damberger

Datum:

Semester: 2016

Themenbereiche: Geisteswissenschaften Ingenieurswissenschaften

Bereiche: Pädagogik Informatik

Sprache: deutsch

Links: